Alkoholizm i Narkomania

 Czasopismo wydawane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

W latach 2014 - 2016 kwartalnik „Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction" wydawał Elsevier. 
Atykuły w wersji elektronicznej z tych lat są dostępne pod adresem:
http://www.journals.elsevier.com/alcoholism-and-drug-addiction

oraz na stronie ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361

 

UWAGA: NOWE ZASADY SKŁADANIA PRAC

Artykuły prosimy przesyłać na adres email: ain@ipin.edu.pl

                                                                                                                                                     

Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Marcin Wojnar - redaktor ds. badań biomedycznych
Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji
Barbara Gawrońska - redaktor językowy


Rada Programowa:

Czesław Czabała (Warszawa), Cheryl J. Cherpitel (Berkeley), Zsuzsanna Elekes (Budapeszt), Vito Flaker (Lublana), Kazimierz Frieske (Warszawa), Bogusław Habrat (Warszawa), Janusz Heitzman (Warszawa), Piotr Jabłoński (Warszawa), Harald Klingemann (Bern), Dirk J.Korf (Amsterdam), Krzysztof Krajewski (Kraków), Jerzy Kwaśniewski (Warszawa), Mikko Lagerspetz (Turku/Tallin), Jerzy Mellibruda (Warszawa), Esa Österberg (Helsinki), Adam Płaźnik (Warszawa), Vladimir Poznyak (Genewa), Jürgen Rehm (Toronto), Robin Room (Melbourne), Jerzy Samochowiec (Szczecin), Janusz Sierosławski (Warszawa), Grażyna Świątkiewicz (Warszawa), Ilze Trapenciere (Ryga), Joanna Twarowska-Hauser (Poznań), Jacek Wciórka Warszawa), Bogdan Wojtyniak (Warszawa), Maria Załuska (Warszawa), Marcin Ziółkowski (Bydgoszcz)

 

Adres redakcji:

Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

tel. (22) 45 82 542, 45 82 784, 642 75 01
fax. (22) 651 65 61
e-mail: ain@ipin.edu.pl

Adres internetowy:
http://ain.ipin.edu.pl/


Punktacja czasopism naukowych MNiSzW (2015) - 13 pkt.
Index Copernicus Value 2014 - 81.65 [ocena znormalizowana -7.72]

Zadania: (1) Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction oraz (2) Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów publikowanych w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction  są finansowane w ramach umowy 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2012-2014 czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Index Plus"


Artykuły zamieszczane są w formacie PDF
Do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html