Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

 Czasopismo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 Wydawca: Termedia

 

W latach 2014 - 2016 kwartalnik „Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction" wydawał Elsevier. 
Atykuły w wersji elektronicznej z tych lat są dostępne na stronie ScienceDirect

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361

 

UWAGA: NOWE ZASADY SKŁADANIA PRAC

Artykuły prosimy przesyłać przez panel redakcyjny: https://www.editorialsystem.com/ain

                                                                                                                                                     

Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Marcin Wojnar - redaktor ds. badań biomedycznych
Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji
Barbara Gawrońska - redaktor językowy


Międzynarodowa Rada Programowa:

Cheryl J. Cherpitel (Berkeley), Czesław Czabała (Warszawa), Zsuzsanna Elekes (Budapeszt), Vito Flaker (Lublana), Kazimierz Frieske (Warszawa), Bogusław Habrat (Warszawa), Janusz Heitzman (Warszawa), Piotr Jabłoński (Warszawa), Harald Klingemann (Bern), Dirk J.Korf (Amsterdam), Krzysztof Krajewski (Kraków), Jerzy Kwaśniewski (Warszawa), Mikko Lagerspetz (Turku), Jerzy Mellibruda (Warszawa), Esa Österberg (Helsinki), Adam Płaźnik (Warszawa), Vladimir Poznyak (Genewa), Jürgen Rehm (Toronto), Robin Room (Melbourne), Jerzy Samochowiec (Szczecin), Janusz Sierosławski (Warszawa), Grażyna Świątkiewicz (Warszawa), Ilze Trapenciere (Ryga), Joanna Twarowska-Hauser (Poznań), Jacek Wciórka Warszawa), Bogdan Wojtyniak (Warszawa), Maria Załuska (Warszawa), Marcin Ziółkowski (Bydgoszcz)

 

Adres redakcji:

Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

tel. (22) 45 82 542, 45 82 784, 642 75 01
fax. (22) 651 65 61
e-mail: ain@ipin.edu.pl

Wydawca:

Termedia Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel/fax: 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl
www.termedia.pl


Punktacja czasopism naukowych MNiSzW (2017) - 13 pkt.
Index Copernicus Value 2016 - 89.61 
Czasopismo indeksowane w: ESCI Web of Science Clarivate Analytics

Zadania: (1) Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction oraz (2) Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów publikowanych w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction  były finansowane w latach 2016-2017 w ramach umowy nr 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2012-2014 czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Index Plus"


Artykuły zamieszczane są w formacie PDF
Do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html