Prenumerata

Warunki prenumeraty

Koszt rocznej prenumeraty w 2021 r. wynosi:

krajowa
dla odbiorców indywidualnych: 112 zł (w tym 8% VAT)
dla instytucji: 190 zł (w tym 8% VAT)

zagraniczna
dla odbiorców indywidualnych: 100 EUR
dla instytucji: 180 EUR

Koszt rocznej prenumeraty w 2019 r. i w 2020 r. wynosił:

krajowa
dla odbiorców indywidualnych: 100 zł (w tym 8% VAT)
dla instytucji: 180 zł (w tym 8% VAT)

zagraniczna
dla odbiorców indywidualnych: 100 EUR
dla instytucji: 180 EUR

W sprawie prenumeraty prosimy zgłaszać się do Działu Wydawnictw Instytutu Psychiatrii i Neurologii
tel. (22) 45 82 704, e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl

Informujemy, że płatności za prenumeratę można dokonać wyłącznie przelewem na podstawie faktury, wystawionej po przesłaniu zamówienia pobierz zamówienie. W treści przelewu konieczne jest podanie numeru faktury.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, proszone są o podanie NIP