Zeszyt aktualny

tom 30, nr 2, strony 85 - 160 (czerwiec 2017): https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117

tom 30, nr 1, strony 1- 84 (marzec 2017): https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117/Numer-1-2017