Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

 Czasopismo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Czasopismo indeksowane w ESCI Web of Science Clarivate Analytics

Impact Factor: 0.3

Punktacja czasopism naukowych MNiE
2023 - 70

Index Copernicus Value 2021 - 100


 Wydawca: Termedia

Strona internetowa czasopisma od 2017 r. także na stronie wydawcy: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117

 

  W latach 2014 - 2016 kwartalnik "Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania" wydawał Elsevier. 
  Atykuły w wersji elektronicznej z tych lat są dostępne na stronie ScienceDirect

  http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361

 

Artykuły prosimy przesyłać przez panel redakcyjny: https://www.editorialsystem.com/ain

                                                                                                                                                     

Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Justyna Klingemann - redaktor ds. badań jakościowych
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Michał Bujalski - redaktor ds. badań w zakresie socjologii i antropologii
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji
Zakład Zdrowia Publicznego
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Barbara Gawrońska - redaktor językowy
Emil Tchorek - redaktor językowy [jęz. angielski]

 

Międzynarodowa Rada Programowa:

Cheryl J. Cherpitel

Alcohol Research Group
Public Health Institute
Berkeley, USA

Czesław Czabała
Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, Polska

Zsuzsanna Elekes
Deptartment of Sociology and Social Policy
Budapest University of Economics
Budapest, Hungary

Vito Flaker
Faculty of Social Work
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenija

Kazimierz W. Frieske
Instytut Filozofii i Socjologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, Polska

Bogusław Habrat
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Janusz Heitzman
Klinika Psychiatrii Sądowej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Piotr Jabłoński
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Warszawa

Harald Klingemann
Berner Fachhochschule
Hochschule der Künste Bern HKB
Bern, Switzerland

Dirk J.Korf
Faculty of Law
University of Amsterdam
Amsterdam, Holland

Krzysztof Krajewski
Katedra Kryminologii
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Polska

Jerzy Kwaśniewski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Mikko Lagerspetz
Social Sciences Department
Åbo Akademi University
Turku, Finland

Jerzy Mellibruda
Instytut Psychologii Zdrowia
Warszawa, Polska

Esa Österbeg
Alcohol, Drugs and Addictions Unit
National Institute for Health and Welfare
Helsinki, Finland

Adam Płaźnik
Zakład Neurochemii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

Vladimir Poznyak
Management of Substance Abuse
Department of Mental Health and Substance Abuse
World Health Organization
Geneva, Switzerland

Jürgen Rehm
Institute for Mental Health Policy Research
Centre for Addiction and Mental Health
Toronto, Canada

Robin Room
Centre for Alcohol Policy Research
Melbourne, Australia

Jerzy Samochowiec
Katedra i Klinika Psychiatrii
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Szczecin, Polska

Janusz Sierosławski
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Grażyna Świątkiewicz
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Ilze Trapenciere
Institute for Philosophy and Sociology
Latvian Academy of Sciences
Riga, Latvia

Jacek Wciórka
I Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, Polska

Bogdan J. Wojtyniak
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny
Warszawa, Polska

Maria Załuska
Oddział Psychiatryczny
Szpital Bielański
Warszawa, Polska

Marcin Ziółkowski
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum
Bydgoszcz, Polska            

 

In the years 2022-2024, the journal is co-financed by the Ministry of Education and Science for
the following tasks:

Na lata 2022-2024, czasopismo otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację następujących zadań:

1. Verification and proofreading of scientific articles in English and Polish - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Weryfikacja i korekta językowa artykułów naukowych w języku angielskim i polskim - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

2. Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

3. Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software and it development - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi oraz jego rozbudowy - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

                                                   

logo2mniszw.jpgW latach 2018-2019 zadanie "Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania" było finansowane w ramach umowy nr 707/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Zadania: (1) Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction oraz (2) Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów publikowanych w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction  były finansowane w latach 2016-2017 w ramach umowy nr 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2012-2014 czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Index Plus"


Artykuły zamieszczane są w formacie PDF
Do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html