Archiwum 2014–2016

W latach 2014 - 2016 kwartalnik „Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania" był publikowany przez wydawnictwo Elsevier.
Artykuły w wersji elektronicznej z tych lat są dostępne na platformie ScienceDirect

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361

 

tom 29, nr 1, strony 1-48 (marzec 2016):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/29/1

tom 29, nr 2, strony 49-102 (czerwiec 2016):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/29/2

tom 29, nr 3, strony 103-182 (wrzesień 2016):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/29/3

tom 29, nr 4, strony 183-252 (grudzień 2016):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/29/4

 

tom 28, nr 1, strony 1-78 (marzec 2015):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/28/1?sdc=1

tom 28, nr 2, strony 79-144 (czerwiec 2015):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/28/2?sdc=1

tom 28, nr 3, strony 145-198 (wrzesień 2015):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/28/3?sdc=1

tom28, nr 4, strony 199-266 (grudzień 2015):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/28/4?sdc=1

 

tom 27, nr 1, strony 9-87 (marzec 2014):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/27/1?sdc=1

tom 27, nr 2, strony 107-217 (czerwiec 2014):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/27/2?sdc=1

tom 27, nr 3, strony 235-281 (wrzesień 2014):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/27/3?sdc=1

tom 27, nr 4, strony 282-344 (grudzień 2014):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361/27/4?sdc=1