Artykuły jubileuszowe

 

ARTYKUŁY NA 25-LECIE AiN
ROK 2013, TOM 26, NUMER 3

 

Jacek Moskalewicz
Dwudziestopięciolecie kwartalnika 'Alkoholizm i Narkomania'

 pdf artykułu
Grażyna  Świątkiewicz
Nauki społeczne w 'Alkoholizmie i Narkomanii' - 25 lat doświadczeń
 
 pdf artykułu  
Bogusław Habrat
Nauki biomedyczne w 'Alkoholizmie i Narkomanii' - 25 lat doświadczeń      
 
 pdf artykułu