Deklaracja o wersji pierwotnej

Wersja drukowana czasopisma Alkoholizm i Narkomania/ Alcoholism and Drug Addiction jest wersją pierwotną (referencyjną)