Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

Journal of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland

Indexed in:
ESCI Web of Science Clarivate Analytics

Impact Factor: 0.3

Index Copernicus Value 2021 - 100


Publisher: Termedia
Home page of the journal from 2017 also on the publisher page  https://www.termedia.pl/Journal/Alkoholizm_i_Narkomania-117

 

In 2014-2016 the quarterly „Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania" was published by Elsevier.

Articles in an electronic version, published in these years are available at ScienceDirect:                                                                 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361

 

All new articles should be submitted via the editorial system: https://www.editorialsystem.com/ainen/

 

Editorial Staff:

Jacek Moskalewicz - Editor-in-Chief
Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence
Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland

Justyna Klingemann - Qualitative research editor
Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence
Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland

Michał Bujalski - Research editor for sociology and anthropology
Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence
Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland

Grażyna Herczyńska - Managing editor
Department of Public Health
Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland

Barbara Gawrońska - Language editor
Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Emil Tchorek - Language editor [English]

 

International Editorial Board:

Cheryl J. Cherpitel
Alcohol Research Group
Public Health Institute
Berkeley, USA

Czesław Czabała
Institute of Applied Psychology
The Maria Grzegorzewska University
Warsaw, Poland

Zsuzsanna Elekes
Deptartment of Sociology and Social Policy
Budapest University of Economics
Budapest, Hungary

Vito Flaker
Faculty of Social Work
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenija

Kazimierz W. Frieske
Institute of Philosophy and Sociology
The Maria Grzegorzewska University
Warsaw, Poland

Bogusław Habrat
Department of Substance Prevention and Treatment
Institute of Psychiatry and Neurology
Warsaw, Poland

Janusz Heitzman
Department of Forensic Psychiatry
Institute of Psychiatry and Neurology
Warsaw, Poland

Piotr Jabłoński
National Bureau for Drug Prevention
Warsaw, Poland

Harald Klingemann
Berner Fachhochschule
Hochschule der Künste Bern HKB
Bern, Switzerland

Dirk J.Korf
Faculty of Law
University of Amsterdam
Amsterdam, Holland

Krzysztof Krajewski
Chair of Criminal Law
Faculty of Law and Administration
Jagiellonian University
Cracow, Poland

Jerzy Kwaśniewski
Institute of Social Prevention and Resocialisation
Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation
University of Warsaw
Warsaw, Poland

Mikko Lagerspetz
Social Sciences Department
Åbo Akademi University
Turku, Finland

Jerzy Mellibruda
Institute of Health Psychology
Warsaw, Poland

Esa Österbeg
Alcohol, Drugs and Addictions Unit
National Institute for Health and Welfare
Helsinki, Finland

Adam Płaźnik
Department of Neurochemistry
Institute of Psychiatry and Neurology
Warsaw, Poland

Vladimir Poznyak
Management of Substance Abuse
Department of Mental Health and Substance Abuse
World Health Organization
Geneva, Switzerland

Jürgen Rehm
Institute for Mental Health Policy Research
Centre for Addiction and Mental Health
Toronto, Canada

Robin Room
Centre for Alcohol Policy Research
Melbourne, Australia

Jerzy Samochowiec
Chair and Department of Psychiatry
Pomeranian Medical University
Szczecin, Poland

Janusz Sierosławski
Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence
Institute of Psychiatry and Neurology
Warsaw, Poland

Grażyna Świątkiewicz
Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence
Institute of Psychiatry and Neurology
Warsaw, Poland

Ilze Trapenciere
Institute for Philosophy and Sociology
Latvian Academy of Sciences
Riga, Latvia

Jacek Wciórka
First Department of Psychiatry
Institute of Psychiatry and Neurology
Warsaw, Poland

Bogdan J. Wojtyniak
National Institute of Public Health
- National Institute of Hygiene
Warsaw, Poland

Maria Załuska
Department of Psychiatry
Bielany Hospital
Warsaw, Poland

Marcin Ziółkowski
Department of Psychiatric Nursing
Chair of Nursing and Midwifery
Collegium Medicum
Nicolaus Copernicus University
Bydgoszcz, Poland

 

In the years 2022-2024, the journal is co-financed by the Ministry of Education and Science for the following tasks:

Na lata 2022-2024, czasopismo otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację następujących zadań:

1. Verification and proofreading of scientific articles in English and Polish - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Weryfikacja i korekta językowa artykułów naukowych w języku angielskim i polskim - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

2. Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

3. Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software and it development - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi oraz jego rozbudowy - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

 

logo-eng-mniszw.jpgIn 2018-2019 the task: "Publishing scientific articles in English in the quarterly Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania" was funded by the Ministry of Science and Higher Education from resources assigned to the dissemination of science (agreement no 707/P-DUN/2018).

 

The tasks: (1) Publishing scientific articles in English in the quarterly „Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction" and (2) Procedures guaranteeing originality of articles published in the quarterly „Alkoholizm i Narkomania/ Alcoholism and Drug Addiction" were funded by the Ministry of Science and Higher Education from resources assigned to the dissemination of science (agreement no 842/P-DUN/2016) in 2016-2017).

 

The journal was co-founded as a part of the "Index Plus" Programme of the Ministry of Science and Higher Education, Poland, 2012-2014