Kontakt

Redakcja
Grażyna Herczyńska
Sekretarz redakcji
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

tel. (22) 45 82 542, 45 82 784, 642 75 01
fax. (22) 651 65 61
e-mail: ain@ipin.edu.pl

Wydawca
Termedia Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel/fax: 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl
www.termedia.pl

Prenumerata
Anna Sapińska-Lech
Dział Wydawnictw 
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
tel. (22) 45 82 704
e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl