Recenzowanie

Wszystkie nadesłane prace podlegają:

  1. wstępnej ocenie redakcji - redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów niezgodnych z profilem czasopisma lub o niskim poziomie merytorycznym
  2. anonimowej ocenie dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki, z której pochodzą autorzy
  • autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi
  • recenzenci oceniają prace pod kątem jej: (1) oryginalności i wartości (2) naukowej poprawności merytorycznej, formalnej i językowej
  • recenzja zawiera jednoznaczny wniosek kwalifikujący pracę do: (1) przyjęcia, (2) przyjęcia po wprowadzeniu zmian, (3) ponownej recenzji po wprowadzeniu zmian proponowanych przez recenzenta, (4) odrzucenia
  • w przypadku odmiennych lub sprzecznych wniosków poszczególnych recenzji, decyzję co do dalszego postępowania podejmuje redakcja
  • uwagi i wnioski recenzentów są przekazywane autorom, którzy proszeni są o ustosunkowanie się na piśmie do uwag

     3. ocenie poprawności analizy statystycznej - w przypadku prac oryginalnych wykorzystujących zaawansowane metody analizy statystycznej

         Autor nadsyłający pracę jest informowany o wszystkich etapach oceny i decyzjach redakcji.

 

Informacje dla recenzentów  / How to conduct a review

 

Recenzenci prac złożonych do druku:
2022, 2021, 2020 2019, 20182017, 20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006