Zeszyty aktualne

ZESZYTY AKTUALNE

tom 36, nr 3, strony 147 - 220 (wrzesień 2023):
https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117/Numer-3-2023

tom 36, nr 2, strony 65 - 146 (czerwiec 2023):
https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117/Numer-2-2023

tom 36, nr 1, strony 1 - 64 (marzec 2023):
https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117/Numer-1-2023